EKSPERT PÅ ØKONOMISK RÅDGIVNING

VÅR EKSPERTISE


Hva kan vi hjelpe din bedrift med?

Digitalisering av regnskapsprosessen


Det har vært en ekstrem utvikling i bransjen de siste årene, som igjen har ført til mange nye systemer på markedet. Stadig flere bedrifter ønsker en endring i sin bedrift, men er litt usikker på hva som den optimale løsningen.

Med lang erfaring på implementering og bruk av nye systemer, kan vi hjelpe din bedrift på riktig vei. Vi kan bistå med valg av systemer, implementering og ikke minst opplæring i bruken. Slik kan din bedrift utnytte systemene på en optimal måte. 

Kapasitetsutfordringer


Har dere kapasitetsutfordringer i deres bedrift på de som har ansvar for bedriftens økonomiske funksjoner?  Dette kan skyldes sykmeldinger, oppsigelser eller utfordringer med å få tak medarbeidere med rett kompetanse.

Vi kan steppe inn på kort varsel og hjelpe dere gjennom utfordringen, slik at regnskapsprosessen og andre viktige oppgaver ikke stopper opp. Vi har erfaring fra flere ulike regnskaps- og lønnssystemer, og er heller ikke redd for utfordringer knyttet til nye systemer. Kontakt oss for å høre om vi kan hjelpe:


Kontakt


Rådgiver til din bedrift

 

Trenger din bedrift en sparringspartner?

Sitter dere aleine med viktige avgjørelser og kunne trengt noen å diskutere med? Trenger dere nye synsvinkler på dagens innarbeidede prosesser eller innspill fra noen med en litt annen bakgrunn?

 

Vi kan være en rådgiver og sparringspartner til din bedrift. Dette kan gjelde alt fra valg av systemer, investeringer som planlegges eller endringer i rutiner/prosesser. 

Tilpasset din bedrift


Drar dere kjennskap på noen av problemstillingen under, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat:

 - Er du en liten bedrift som har prøvd å føre regnskapet ditt selv og nå har møtt på utfordringer knyttet til selve system eller annet?

- Er dere en større bedrift som føler dere ikke klarer å utnytte potensiale i systemene dere bruker, eller ønsker å knytte flere systemer sammen med hverandre?

- Jobber dere lite effektivt, slik at det er på tide å gjøre endringer i bedriften? Men dere vet ikke helt hvordan dere skal gå frem?


Kontakt